Lista zawodników w załączniku: Zawodnicy zakwalifikowani bezpośrednio na MP U16 w Bełchatowie

Potwierdzenie udziału zawodników wymienionych na liście osób zawalifikowanych na MP U16 proszę przesłać do Trenera Koordynatora Pani Genowefy Żyżyk do dnia 16.09 2018 r. (niedziela) do godz. 20.00.